Fotograf a technik výskumu

IVAN MAHDÍK

NOVINKY

(ilustračná kresba I.M.)

Pripravuje sa (2026)

EXKLUZÍVNE !

CubeSat

(projekt zatiaľ nedostal meno)

Pripravuje sa výstavba súkromného satelitu kategórie CubeSat 6U. Bude sa jednať o satelit, ktorého cieľom bude fotografovanie zeme, blízkych objektov slnečnej sústavy a vesmíru s komerčne dostupným profesionálnym FullFrame záznamovým zariadením. Sekundárnou funkciou satelitu bude prenájom poskytovania dát pre vedecké účely. Vývoj satelitu bude sústredený na vývoj troch technologicky náročných celkov:

  • Bezkontaktný gyroskop.
  • Počítač novej generácie s vysokou integráciou SMD v 3D PCB vyvinutej v EUES LAB.
  • Nepretržitý zdroj napájania bez použitia Li-ion, alebo RTG, vyvinutý v EUES LAB.

Tatry vo vysokom rozlíšení

Pribudli nové fotografie v rozsiahlej galérií „Tatry vo vysokom rozlíšení“.

Prechod Andami počas zatmenia slnka 2023

Andes anuual eclipse

Filmová expedícia, ktorá sa začne v Októbri 2023 bude zameraná na nakrútenie zatmenia slnka v Kolumbijských Andách. Cieľom našej výpravy bude aj zaznamenať autentickú a ohromujúcu atmosféru divokých hôr a ľadovcov.

Elektronika do Ultra Vysokého Vákua (UHV)

Návrh elektroniky do Ultra Vysokého Vákua do laboratórnych podmienok v spolupráci s NenoVision.

High-end precízny audio zosilňovač.

Projekt INCUS je veľmi presný high-end audio zosilňovač pracujúci v triede Quasi-AB. Konštrukčné riešenie je zamerané na veľmi presné riadenie zemných slučiek, selektívne kvalitné filtrovanie napájacích obvodov a presné koncové bloky samotného zosilňovača vyrobené z prvotriednych komponentov a materiálov.

(ilustračná kresba I.M.)

Pripravuje sa (2026)

EXKLUZÍVNE !

CubeSat

(projekt zatiaľ nedostal meno)

Pripravuje sa výstavba súkromného satelitu kategórie CubeSat 6U. Bude sa jednať o satelit, ktorého cieľom bude fotografovanie zeme, blízkych objektov slnečnej sústavy a vesmíru s komerčne dostupným profesionálnym FullFrame záznamovým zariadením. Sekundárnou funkciou satelitu bude prenájom poskytovania dát pre vedecké účely. Vývoj satelitu bude sústredený na vývoj troch technologicky náročných celkov:

  • Bezkontaktný gyroskop.
  • Počítač novej generácie s vysokou integráciou SMD v 3D PCB vyvinutej v EUES LAB.
  • Nepretržitý zdroj napájania bez použitia Li-ion, alebo RTG, vyvinutý v EUES LAB.

Tatry vo vysokom rozlíšení

Pribudli nové fotografie v rozsiahlej galérií „Tatry vo vysokom rozlíšení“.

Elektronika do Ultra Vysokého Vákua (UHV)

Návrh elektroniky do Ultra Vysokého Vákua do laboratórnych podmienok v spolupráci s NenoVision.

High-end precízny audio zosilňovač.

Projekt INCUS je veľmi presný high-end audio zosilňovač pracujúci v triede Quasi-AB. Konštrukčné riešenie je zamerané na veľmi presné riadenie zemných slučiek, selektívne kvalitné filtrovanie napájacích obvodov a presné koncové bloky samotného zosilňovača vyrobené z prvotriednych komponentov a materiálov.

Prechod Andami počas zatmenia slnka 2023

Andes anuual eclipse

Filmová expedícia, ktorá sa začne v Októbri 2023 bude zameraná na nakrútenie zatmenia slnka v Kolumbijských Andách. Cieľom našej výpravy bude aj zaznamenať autentickú a ohromujúcu atmosféru divokých hôr a ľadovcov.

(ilustračná kresba I.M.)

Pripravuje sa (2026)

EXKLUZÍVNE !

CubeSat

(projekt zatiaľ nedostal meno)

Pripravuje sa výstavba súkromného satelitu kategórie CubeSat 6U. Bude sa jednať o satelit, ktorého cieľom bude fotografovanie zeme, blízkych objektov slnečnej sústavy a vesmíru s komerčne dostupným profesionálnym FullFrame záznamovým zariadením. Sekundárnou funkciou satelitu bude prenájom poskytovania dát pre vedecké účely. Vývoj satelitu bude sústredený na vývoj troch technologicky náročných celkov:

  • Bezkontaktný gyroskop.
  • Počítač novej generácie s vysokou integráciou SMD v 3D PCB vyvinutej v EUES LAB.
  • Nepretržitý zdroj napájania bez použitia Li-ion, alebo RTG, vyvinutý v EUES LAB.

Tatry vo vysokom rozlíšení

Pribudli nové fotografie v rozsiahlej galérií „Tatry vo vysokom rozlíšení“.

Prechod Andami počas zatmenia slnka 2023

Andes anuual eclipse

Filmová expedícia, ktorá sa začne v Októbri 2023 bude zameraná na nakrútenie zatmenia slnka v Kolumbijských Andách. Cieľom našej výpravy bude aj zaznamenať autentickú a ohromujúcu atmosféru divokých hôr a ľadovcov.

Elektronika do Ultra Vysokého Vákua (UHV)

Návrh elektroniky do Ultra Vysokého Vákua do laboratórnych podmienok v spolupráci s NenoVision.

High-end precízny audio zosilňovač.

Projekt INCUS je veľmi presný high-end audio zosilňovač pracujúci v triede Quasi-AB. Konštrukčné riešenie je zamerané na veľmi presné riadenie zemných slučiek, selektívne kvalitné filtrovanie napájacích obvodov a presné koncové bloky samotného zosilňovača vyrobené z prvotriednych komponentov a materiálov.