Zaťaženie fázového závesu 52%
Výkon koprocesora 70%
Dostupnosť energetických záloh 30%
Dostupnosť výkonu redundančných systémov 60%
Procesový šum 95%
Priepustnosť komunikácie 10%
Redundančná rekurzia 35%
Dostupnosť hlavnej rekurzie 79%
Efektivita zrýchlenia 100%
Adaptácia interpolarizácie 74%
Zaťaženie akceleračných senzorov 47%
Dostupný výkon 97%
Signál hlavnej antény 24%
Hlavný zdroj napájania 42%
Záložné komunikačné systémy 50%